Sponsoring

Omdat wij geen enkel winstoogmerk hebben en onze toegangsprijzen zo laag mogelijk willen houden, zodat iedereen die dat wil kan komen kijken, hebben we niet veel inkomsten. Toch is er geld nodig voor kleding, decors en rekwisieten. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken.


Theathergroep Respect heeft een ANBI-status.