De visie

Respect werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens respect verdient. Dat geldt in gelijke mate voor mensen met een verstandelijke beperking. Zolang ze kind zijn wordt  er van alles aan hun ontwikkeling gedaan. Daarna belanden ze vaak in een woonvorm en in diverse dagbestedingsprojecten.

Door specifiek het ontwikkelen van theatertalenten bij volwassen mensen met een verstandelijke beperking blijkt dat zij beter in staat zijn hun eigen plek in de samenleving te vinden, sterker worden en meer zelfvertrouwen opbouwen.

De missie

Door het ontwikkelen van theatertalenten bij mensen met een verstandelijke beperking leren zowel zij als de vrijwilligers samenwerken op basis van respect voor elkaar en  gelijkwaardigheid. Samen bouwen wij aan de jaarlijkse musicalvoorstelling.

Ook is het belangrijk om vooroordelen over mensen met een beperking aan te pakken. In onze voorstellingen laten we zien dat mensen met een beperking ook mensen met een toevoeging kunnen zijn en zeker niet dom of zielig!

De doelgroep

De doelgroep van Respect wordt gevormd door mensen met een (verstandelijke) beperking uit de regio Westelijk Noord-Brabant, die houden van zang, dans en toneel. Er wordt een leeftijdsgrens vanaf 18 jaar gehanteerd. 

Mensen die bij Theatergroep Respect willen komen gaan vooraf akkoord met het feit dat een musical maken iets is dat je alleen met zijn allen samen kunt doen. Een keertje afzeggen mag best, maar om een mooi product te maken hebben we elkaar allemaal nodig.

De vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen o.m. spelers in de musical zijn, decorbouwers, kledingmakers, etc. Hierin wordt zeker rekening gehouden met de talenten en wensen van de vrijwilligers. Wat voor hen echter heel duidelijk moet zijn is dat hun wensen op het gebied van toneelspelen ondergeschikt zijn aan die van de doelgroep. Wie echt zelf op het toneel wil schitteren kan beter aansluiten bij een reguliere toneelvereniging. Zij worden door de regisseur ingezet waar op het podium ondersteuning van de doelgroep noodzakelijk is. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij in goede harmonie de spelers van de doelgroep ondersteunen, respecteren en hen uitdagen hun talenten verder te ontwikkelen. Vrijwilligers dragen actief bij aan een veilige en gezellige sfeer binnen de totale groep. Ook hier geldt: Vrijwillig is zeker niet vrijblijvend!

De artistiek leider

De artistiek leider en tevens ook regisseur van deze groep is verantwoordelijk voor de keuze van de te spelen musical. Door de stukken zelf te schrijven wordt de doelgroep niet in een personage gedwongen dat absoluut niet bij hen past en wordt gebruik gemaakt van hun sterke kanten en talenten. Ook kan er op die manier voor gezorgd worden dat er voor alle spelers voldoende uitdaging is, vaak een treetje hoger, soms een stapje terug.
De regisseur/Artistiek leider moet snel, positief en oplossingsgericht kunnen denken om er voor te zorgen dat ook datgene dat niet direct lukt toch een positieve ervaring wordt. De artistiek leider geeft leiding aan het productieproces en aan de uitvoeringen en bewaakt het ter beschikking gestelde budget.

Het bestuur

Het bestuur is eind-verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de stichting en ondersteunt de artistiek leider actief in het uitvoeren van zijn/haar taak. Het bestuur is actief betrokken bij het werven van fondsen om de voorstellingen mogelijk te maken. Ook houdt het bestuur zich bezig met alle verantwoordelijkheden van een stichting, zoals verzekeringen, het verkrijgen van een ANBI-status e.d.

De financiën

De stichting krijgt haar inkomsten uit de bijdrage die de deelnemers uit de doelgroep
betalen, uit de inkomsten van de voorstelling en uit subsidies en donaties.
Daarnaast doet de groep ook andere dingen om wat geld binnen te halen, zoals het opnemen en verkopen van een cd-single, jubileum fotoboeken maken en verkopen en het verkopen van toneelkleding. Ook het samenwerken met andere groepen levert vaak meer publiek op. Het bestuur stelt jaarlijks, in samenspraak met de artistiek leider, een budget vast voor de komende voorstelling. Na afloop van de voorstelling wordt de rekening opgemaakt.

Samenwerking

Respect zoekt actief samenwerking met organisaties en personen die een bijdrage kunnen leveren aan het welslagen van de missie. We doen dit vanuit verschillende oogpunten, 

A: Door het samenwerken met o.a. scholen en verenigingen voor dans, djembé, twirl, turnen,circus, enz. leert onze doelgroep andere mensen kennen en worden ze uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. In deze samenwerkingen is het de bedoeling dat onze mensen dingen leren van anderen, maar het wel zelf moeten gaan doen.
B: We werken ook regelmatig samen met b.v. (kinder)koren, specifieke dansgroepen e.d. Deze groepen treden wel zelf op in onze voorstelling en voegen hierdoor iets toe wat binnen onze groep niet kan.

Het beloningsbeleid

Noch het bestuur, noch de creatief leider, noch de vrijwilligers krijgen een financiële beloning voor hun activiteiten.